اسپری تاخیری

اسپری های تاخیری با اهداف افزایش مدت زمان روابط جنسی مورد استفاده قرار میگیرند. اکثر این اسپری ها را باید حدود 5 الی 10 دقیقه قبل از شروع فعالیت جنسی استفاده نمود. استقامت و زمان را افزایش دهید تا بیشتر سخت بمانید و تجربه جنسی را طولانی تر کنید.

اسپری تاخیری برای کمک به ادامه عشق ورزی طولانی تر و قوی تر طراحی شده است. در یک مطالعه، مردان با استفاده از اسپری تاخیری 64 درصد دوام بیشتری داشتند. این ابزار کمکی عالی برای افزایش زمان روابط هات جنسی است، بنابراین نیازی به عقب‌نشینی ندارید.

error: